• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Wyprawka szkolna 2022

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Wyprawka szkolna 2022),

Burmistrz Zdun w Zarządzeniu nr 598/2022 z dnia 22 lipca 2022r. ustalił termin składania wniosków o przyznanie uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

Zwrot poniesionych kosztów zakupu pomocy nastąpi do 07.12.2022r.