• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

logo stowarzyszenia Motylek, kolorowy motyl namalowany przez dziecko

Stowarzyszenie MOTYLEK 
na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie

Przekazując 1% dla naszego Stowarzyszenia pomożecie Państwo, podejmować działania na rzecz rozwoju dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Konarzewie 
oraz wspierać integrację ze środowiskiem lokalnym.

Numer KRS: 0000300898
REGON: 300825470
NIP: 6211766736
KONTO BANKOWE: SGB BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE
24 8410 0003 2001 0003 1727 0001

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC

Logo Organizacji Pożytku Publicznego oraz grafika z napisem 1 %