• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

14 listopada rodzice/prawni opiekunowie naszych uczniów mieli okazję zapoznać się z ofertą wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami realizowanych przez różne instytucje oraz poznać sytuację prawną w kontekście odpowiedzialności karnej osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo.

Sąd Rejonowy w Krotoszynie reprezentowały: prezes Zuzanna Lenarczyk oraz zawodowy kurator sądowy Marzena Wosiek, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie - dyrektor Karina Bratborska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie-Danuta Grześkowiak i Monika Krajka a Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie - dyrektor Katarzyna Kulka.

Dziękujemy wyżej wymienionym Paniom za bardzo merytoryczne informacje, za dużą życzliwość i cierpliwość w wyjaśnianiu wątpliwości i odpowiedzi na wiele pytań ze strony rodziców.