• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W Ośrodku przebywają i uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi. Aktualnie do naszej placówki uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z różnego rodzaju sprzężeniami oraz cechami autyzmu. Staramy się jak najlepiej przygotowywać naszych wychowanków do życia w społeczeństwie. Rozwijamy w nich poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla siebie i innych, poczucie godności, odpowiedzialności i niezależności osobistej.

 

Struktura:

 • szkoła podstawowa specjalna,

 • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,

 • zespoły rewalidacyjno- wychowawcze,

 • grupy wychowawcze (internat).

 

Zaletą Ośrodka jest to, że uczy się tu niespełna 80 dzieci, zatem nikt nie jest anonimowy. Pozwala to na indywidualną pracę z każdym dzieckiem, na stałą konfrontację założonych w programach nauczania i wychowania celów i zadań z aktualnymi osiągnięciami uczniów, a w razie potrzeby na wprowadzanie na bieżąco korekty.

 

Zajęcia prowadzimy:

 • w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 roku życia, w grupach 2-4 osobowych,

 • w zespołach 6-8 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły podstawowej,

 • w zespołach 6-8 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy,

 • w zespołach 2-4 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy,

 • indywidualnie, w domu ucznia ( kwalifikacja do nauczania indywidualnego) na w/w poziomach.

 

Posiadamy:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

 • salę gimnastyczną a w niej profesjonalny sprzęt sportowy,   

 • pracownię gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, 

 • pracownię gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego,

 • salę doświadczania świata, 

 • salę do terapii metodą integracji sensorycznej, 

 • świetlicę, stołówkę, 

 • gabinet terapii logopedycznej i pedagogiczno-psychologiczny, 

 • gabinet 1. pomocy przedmedycznej, 

 • przytulny internat, w którym wnętrza urządzono tak, by zapewnić wychowankom przyjazne miejsce do nauki i odpoczynku. 

 

Organizujemy: 

 • wyjazdy na zielone szkoły, 

 • cotygodniowy wyjazd na krytą pływalnię,

 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,  

 • wyjazdy na olimpiady specjalne, 

 • wyjazdy na zloty harcerskie, rajdy, 

 • imprezy integracyjne  

 • zajęcia parateatralne, taneczne, plastyczne, informatyczne, gospodarstwa domowego.

   

Zapewniamy:

 • bezpłatny dojazd dzieci do placówki,

 • całodobowa opiekę, jeśli dziecko zamieszka w internacie,

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • terapię logopedyczną,

 • zajęcia rewalidacyjne,

 • opiekę pielęgniarską,

 • wyżywienie w stołówce szkolnej,

 • uczestnictwo w imprezach, konkursach, artystycznych i sportowych, 

 • wyjazdy do kina i muzeum,  

 • zajęcia rewalidacyjne na krytym basenie, 

 • ciekawe formy zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.