• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Wprowadzenie do tematyki Olimpiad Specjalnych

Szkolna Sekcja Olimpiad Specjalnych

1. Misja Olimpiad Specjalnych

Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od ośmiu lat wzwyż z upośledzeniem umysłowym, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, społecznością lokalną,

Przysięga olimpijska:
”Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”
Słowa przysięgi po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez Eunice Kennedy Shriver w Chicago na I Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1968 roku. Od tego czasu na wszystkich kolejnych zawodach sportowcy wymawiają słowa przysięgi.

 
Oficjalne logo Olimpiad Specjalnych

 

Logo z napisem Olimpiady Specjalne Polska przedstawia sylwetki ludzi trzymających się za ręce w kole  Logo Olimpiad Specjalnych jest znakiem prawnie zastrzeżonym i mogą go wykorzystywać jedynie oficjalnie zarejestrowane struktury Olimpiad Specjalnych tzn. w Polsce Oddziały Regionalne, Sekcje Olimpiad Specjalnych, Program Narodowy. Logo – kształt, kolorystyka znaku i napisu, krój pisma jest ściśle określony dla wszystkich programów Olimpiad Specjalnych na całym świecie i został opracowany specjalny przewodnik mówiący o sposobach wykorzystania logo oraz jego rozmieszczeniu na materiałach promocyjnych Special Olympics.

grafika przedstawia jeżyka maskotkę Olimpiad Specjalnych w kolorze czarnym na białym tle, animowany jeżyk ma ręce wzniesione w górę   

         Maskotka Olimpiad Specjalnych Polska  –  jeżyk


Jeżyk został maskotką w roku 1993. Jeżyk uprawia wszystkie dyscypliny sportu dostępne w Olimpiadach Specjalnych, a projekty graficzne tworzy Pan Edward Lutczyn.         

Filozofia Olimpiad Specjalnych: Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z upośledzeniem umysłowym, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, a jeśli jest to niezbędne dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Korzyści z uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych: sprawność fizyczna, odwaga i radość, dzielenie się radością z nagród, nawiązywanie przyjaźni, integracja rodzin, zawodników i społeczności lokalnej.

Sfera fizyczna – podnoszenie sprawności  fizycznej i wytrzymałości, aspekt zdrowotny, rehabilitacyjny, nowe nawyki i umiejętności ruchowe.

Sfera intelektualna – sport jako bodziec do rozwoju umiejętności i sprawności myślenia i innych procesów umysłowych.

Sfera psychologiczna –wzmocnienie poczucia własnej wartości, samoakceptacji i samozadowolenia, wzrost pewności siebie, kształtowanie samodyscypliny, umiejętności dokonywania wyborów, postawy dążenia do postawionego przed sobą celu, wzrost aktywności i rozwój zainteresowań.

 
Sfera społeczna – korzyści dla zawodników:
zdobycie akceptacji wśród rówieśników i społeczności lokalnej, wzmocnienie więzi rodzinnych, poznanie nowych miejsc i środowisk, zwiększenie możliwości bardziej samodzielnego życia i wykonywania pracy zarobkowej, możliwość pełnienia „nowych ról”.

Sfera społeczna – korzyści dla społeczeństwa :
poznanie możliwości i potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym, nauka tolerancji i zrozumienia, poznanie to utrata obaw i lęków przed tymi osobami, uświadomienie, iż osoby z upośledzeniem umysłowym mogą żyć i funkcjonować jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa, z takimi samymi prawami i każdemu należy się szacunek i poszanowanie godności osobistej. Osoby te tak samo jak inni pragną korzystać z pełni życia sportowego i społecznego.

 

2. Sekcja Olimpiad Specjalnych o nazwie Huragan po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną  zaczęła funkcjonować w naszym Ośrodku.

Jej zarząd stanowią:

  • przewodniczący - mgr Marcin Kłopocki,
  • skarbnik - mgr Anna Dłużak,
  • członek zarządu - mgr Adrian Kubiak.