• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ETR Tekst łatwy do czytania2  Budynek w Konarzewie usytuowany jest przy ul. Parkowej 18

1. Do budynku prowadzi jedno wejście – od strony frontu. Pozostałe dwa są niedostępne dla osób postronnych.
2. Budynek wyposażony jest w jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
3.Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy, jest schodołaz. Od drzwi do poziomu parteru prowadzi kilka schodów, jest podjazd dla wózków.
4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na tablicach informacyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy w załatwianiu poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu. Stosowna informacja jest zamieszczona przy wejściu do budynku.
7.Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00.
8.Szerokie korytarze oraz rozmiar drzwi wewnętrznych i zewnętrznych umożliwiają przemieszczanie się po ośrodku osobom z trudnościami w poruszaniu się, w tym osobom na wózkach.