• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy są finansowane dzięki programom rządowym:

  1. dla szkoły podstawowej na podstawie dotacji celowej,

  2. dla szkoły przysposabiającej do pracy na podst. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.

Na tej podstawie Burmistrz Zdun wydał Zarządzenie Nr 428/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom niepełnosprawnym pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.